Dopingcontrole

Ga naar beneden

Dopingcontrole

Bericht  Black widow op ma 30 maa 2009, 13:50

Brief van Sibbele Bonthuis: Aan de besturen van OSBO-verenigingen en teamleiders van teams uit klasse 2a

Oproep aan alle spelers voor de slotronde van klasse 2a in Elburg
op donderdag 23 april 2009

Het dopinginstituut heeft de KNSB opdracht gegeven om een dopingcontrole uit te laten voeren bij een wedstrijd in de onderbond. Er is gekozen voor de slotronde in Elburg.
Mijn voorstel is om daar met zijn allen niet aan mee te werken. We moeten een duidelijke daad stellen. Ik ben daar die avond wedstrijdleider en zal het voorbeeld in deze geven.
Dopingcontrole bij schaakwedstrijden is compleet ridicuul. Er is nog nooit in de geschiedenis aangetoond dat bij inname van een bepaalde stof de schaakresultaten omhoog gaan. ( Was het maar waar hoor ik bepaalde schakers mompelen )
Mensen moeten eens afleren om allerlei maatregelen te strak door te voeren, waarom is een dopingcontrole nodig in de schaakwereld als er geen doping voor schakers bestaat?
Bij de controle moeten lijsten ingevuld worden, urinemonsters genomen worden die gecontroleerd worden op de aanwezigheid van verboden stoffen, vastgesteld door de WADA.
Ik vind dit onzinnig, een onnodige inbreuk op privacygegevens en weggegooid geld.
Ik zal de pers inlichten en uitnodigen voor deze avond!
Om 19.15 uur worden alle spelers voor die avond verwacht voor de controle. Ik stel voor dat ik namens alle of in ieder geval namens vele schakers en verenigingen een persverklaring afleg.
Als wij massaal deze daad stellen kan de schaakbond geen maatregelen stellen lijkt me of er breekt groot tumult uit in de nationale schaakwereld. Willen alle verenigingen en teamleiders namens hun vereniging en teams reageren naar mij, want ik wil wel weten waar ik sta en welke steun ik precies heb die avond. Ik noem met name ook de verenigingen en niet alleen de teams, want de dopingcontrole die avond is een teamoverstijgende oproep.
Graag ook reacties van verenigingen die toevallig geen team in klasse 2a hebben.
Deze brief wordt ook gepubliceerd op de website van de OSBO en is een puur persoonlijk initiatief van mij, want als schaakbond kun je dit initiatief niet nemen. De bond immers heeft het dopingreglement aanvaard. ( zie schaakbond bij reglementen )
Deze brief graag doormailen naar zoveel mogelijk clubschakers. Hoe mee reacties naar mij, hoe beter. Ik houd jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,

Sibbele Bonthuis
avatar
Black widow

Aantal berichten : 64
Punten : 62
Registration date : 15-02-09

Profiel bekijken https://sites.google.com/site/caroluschess/

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Dopingcontrole

Bericht  Black widow op ma 30 maa 2009, 14:00

Het kan een 1 April grap zijn, maar als dat het niet is, dan is het ernstig.

Heel veel schakers zijn onbewust in overtreding van het doping regelement. Geef je een jeugdspeler twee koppen koffie, dan kun je levenslang geschorst worden. Heel veel ouderen zijn aan de medicijnen, en willen toch nog graag schaken. Veel van die medicijnen staan op de dopinglijst. Ook een chemokuur kan makkelijk schorsing tot gevolg hebben. Neusdruppels, 3 lepels pindakaas, maanzaad bolletjes, vitaminepreparaten, ze kunnen allemaal tot ellende leiden. Hypothetisch zou volgens het NeCeDo doping binnen het schaken een rol kunnen spelen. Deze argumentatie is op zijn minst zwak te noemen. Maar dopingcontroles zullen ongetwijfeld tot veel slachtoffers leiden, van mensen die niet wisten dat ze eronder vielen. Er is nu al 1 schaker levenslang geschorst, en Ivanchuk ontliep tenauwernood een schorsing. Beiden vanwege ontduiking van de dopingcontroles. In Elburg zou theoretisch heel klasse 2a geschorst kunnen worden, als ze niet om 19:15 hun plasje komen doen. Nog even afgezien, dat soms 20:00 lastig te halen is voor mensen die die dag bijvoorbeeld moeten werken, of in de file hebben gestaan.

Kortom, een onrustbarende ontwikkeling.
avatar
Black widow

Aantal berichten : 64
Punten : 62
Registration date : 15-02-09

Profiel bekijken https://sites.google.com/site/caroluschess/

Terug naar boven Ga naar beneden

De Brief van de KNSB, die opdracht geeft tot de doping controle.

Bericht  Black widow op ma 30 maa 2009, 14:16

De Brief van de KNSB, die opdracht geeft tot de doping controle.

T.a.v. Dhr B. Schadenberg, voorzitter Schaakclub Caïssa Elburg, Aperloheve 63, 8081 JN Elburg.

Bij aanwijzing ISD (Internationale standaard Dopingcontroles).

Dopingreglement m.b.t. slotronde Osbo tweede klasse A.

Lokatie/datum : Gemeenschapshuis ’t Huiken, Lange Wijden 33, 8081 JN Elburg Holland dd 23 april 2009. Aanvang: 19.15 uur.

Bronnen: www.schaakbond.nl (Internationale) DopingcontroleOpdracht:: Tref tijdig de noodzakelijke voorbereidingen voor deze verplichting.Het Dopingreglement geldt voor leden en anderen die bij de KNSB zijn aangesloten. Dit reglement bezigt in dit kader de term ‘aangeslotene’. Deze term omvat alle natuurlijke personen en rechtspersonen die verbonden zijn aan de statuten en reglementen van de KNSB. Dit wil zeggen dat het Dopingreglement van toepassing is op al deze (rechts)personen. Bij aangeslotenen gaat het om de sporters, begeleidend personeel als (club- en bonds)artsen, fysiotherapeuten en verzorgers, alsook om trainers/coaches. Ook rechtspersonen als (lokale en regionale) bonden en verenigingen, sportscholen, etc. kunnen vallen onder het begrip ‘aangeslotene’.

Aangezien dit reglement van toepassing is op meer dan alleen de schaker, wordt met name de term ‘aangeslotene’ gebruikt.

(Poging tot) gebrekkige medewerking

Het door de schaker (pogen te) weigeren een (urine)monster te produceren, te verstrekken en/of af te staan vormt een overtreding van dit reglement.

Het door de schaker zonder geldige reden niet (in staat zijn zich te) onderwerpen aan, het niet meewerken aan en/of ontwijken van (enig element van) de dopingcontrole na daartoe (mondeling) te zijn aangewezen, alsmede een poging hiertoe vormt een overtreding van dit reglement.

Naast schakers zijn ook de begeleiders, het begeleidend personeel en bij de KNSB aangesloten verenigingen en/of clubs verplicht volledig, tijdig en ook overigens naar behoren hun medewerking aan de dopingcontrole te verlenen. Het niet nakomen van deze verplichting(en) vormt een overtreding van dit reglement.Uitvoering dopingcontrole

De uitvoering van de dopingcontrole vindt plaats in substantiële overeenstemming met het gestelde in de ten tijde van de dopingcontrole van kracht zijnde Internationale Standaard voor Dopingcontroles.

Dopingcontroles kunnen binnen en buiten wedstrijdverband in Nederland en daarbuiten plaatsvinden. Dopingcontroles binnen wedstrijdverband kunnen worden uitgevoerd met betrekking tot elke onder auspiciën van de KNSB georganiseerde wedstrijd.

(Urine)monsters worden onderzocht op de aanwezigheid van de verboden stoffen en verboden methoden die staan vermeld op de dopinglijst. Indien WADA individuele (urine)monsters tevens wil (laten) onderzoeken op aanwezigheid van andere stoffen dient WADA hiervoor voorafgaand schriftelijk toestemming te verkrijgen van de betreffende sporter(s).Dopingcontrolestation

Het dopingcontrolestation, zijnde de locatie waar de afnameprocedure plaatsvindt, dient zodanig te zijn ingericht dat het de schaker(s) privacy biedt en het mogelijk is dopingcontroles uit te voeren op een wijze die de integriteit van de verzamelde (urine)monsters waarborgt. De vaststelling of de dopingcontrole doorgang kan vinden, geschiedt door de dopingcontrole-official. Indien het dopingcontrolestation niet voldoet aan deze eisen en de dopingcontrole daardoor geen doorgang kan vinden, wordt deze door de dopingcontrole-uitvoerende organisatie, dan wel de dopingcontrole-official, zo mogelijk opnieuw ingepland.Afname urinemonsterDe betrokken schaker dient een door de dopingcontrole-official aangegeven hoeveelheid urine te produceren en de aanwijzingen van de dopingcontrole-official, dan wel een door de dopingcontrole-official aangewezen persoon, op te volgen.

De betrokken schaker dient totdat hij aan zijn verplichting als genoemd in het vorige lid heeft voldaan, in het dopingcontrolestation te blijven. De betrokken schaker mag het dopingcontrolestation slechts verlaten met toestemming en onder toezicht van de dopingcontrole-official, dan wel een door deze aan te wijzen persoon.

Nadat voldoende urine is geproduceerd, wordt de urine verdeeld over het met “A” gemarkeerde flesje, hierna te noemen: het A-monster, en het met “B” gemarkeerde flesje, hierna te noemen: het B-monster.

De dopingcontrole-official kan de betrokken schaker verzoeken een tweede urinemonster te produceren. In dit geval worden beide door de betrokken schaker geproduceerde urinemonsters naar het laboratorium gestuurd voor analyse.

De betrokken schaker, de dopingcontrole-official en, indien aanwezig, de begeleider dienen het dopingcontroleformulier te ondertekenen.

De betrokken schaker mag zich bij de afnameprocedure laten vergezellen door een begeleider, voor zover dit de voortgang van de dopingcontroleprocedure niet hindert.

In gevallen waarin dat noodzakelijk is, mag de betrokken schaker de dopingcontrole-official verzoeken zich tijdens de afnameprocedure te laten vergezellen door een tolk.

De beslissingsbevoegdheid terzake de in de vorige twee leden genoemde rechten en verzoeken ligt bij de dopingcontrole-official.Verhouding reglementenHet tuchtreglement van de KNSB is van toepassing op de bepalingen van dit antidopingreglement, behalve voor zover de bepalingen van dit anti-dopingreglement van die van het tuchtreglement afwijken.


Interpretatie

Interpretatie van dit reglement geschiedt aan de hand van de Engelstalige tekst van de ten tijde van de dopingcontrole van kracht zijnde World Anti-Doping Code.

Haarlem, 27 februari 2009

Mark van der Werff
Directeur KNSB
avatar
Black widow

Aantal berichten : 64
Punten : 62
Registration date : 15-02-09

Profiel bekijken https://sites.google.com/site/caroluschess/

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Dopingcontrole

Bericht  Osito op ma 30 maa 2009, 15:46

Ondanks dat de melding niet op 1 april is en de wedstrijd ook niet, ga ik nog steeds uit van een geslaagde grap. Ik kan me niet voorstellen dat er zo’n grote controle plaatsvindt op een zo’n laag niveau (met alle repect natuurlijk). Ik heb er niet van gehoord dat bijvoorbeeld DOVO 12 na afloop moet plassen.
avatar
Osito

Aantal berichten : 1109
Punten : 1180
Registration date : 14-02-09
Leeftijd : 45
Woonplaats : Almere

Profiel bekijken

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Dopingcontrole

Bericht  brilsmurf op ma 30 maa 2009, 21:57

Leuke 1 april grap... hoop ik.

Als dit ooit serieus wordt doorgevoerd richt ik wel mijn eigen schaakbond op, zonder dopingcontroles. tongue

Wacht 1 april maar gewoon even af, als het daarna toch geen hele slechte grap blijkt te zijn, lijkt het mij prima dat Veenendaal de boycot steunt.

brilsmurf

Aantal berichten : 442
Punten : 483
Registration date : 21-02-09

Profiel bekijken

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Dopingcontrole

Bericht  jef op ma 30 maa 2009, 23:46

Ja, we gaan gewoon niet!
avatar
jef

Aantal berichten : 42
Punten : 43
Registration date : 15-02-09

Profiel bekijken

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Dopingcontrole

Bericht  Black widow op di 31 maa 2009, 01:04

Ik hou het ook nog steeds op een 1 april grap, maar het is wel een grap in een open wonde!
avatar
Black widow

Aantal berichten : 64
Punten : 62
Registration date : 15-02-09

Profiel bekijken https://sites.google.com/site/caroluschess/

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Dopingcontrole

Bericht  gunie du chatinier op di 31 maa 2009, 01:07

Om vele redenen een voorbeeld van volstrekte onbenulligheid.
Ik noem er slechts een: de dopingcontrole vindt voor de wedstrijd plaats en niet erna. Stel dat ik in 2A speel en geen principiele bezwaren heb tegen een dopingcontrole in het schaken (hetgeen ik overigens wel heb), maar er wel van overtuigd ben dat bepaalde stoffen mij helpen: no problem; ik lever mijn plasje in en ga daarna nogmaals naar het toilet, maar nu om wat verboden pilletjes in te nemen. Wie doet me wat. En vooral: welke rechter gaat in de rechtszaak die ik ga aanspannen met overtuigend wetenschappelijk gebaseerd bewijs komen dat mijn schaakprestaties direct beinvloed zijn door verboden stoffen. Alleen van Betablokkers is aangetoond dat ze het concentratievermogen positief beinvloeden, maar die onderzoeken waren gericht op het voorbereiden van tentamens/examens bij studenten. Het spelen van een schaakwedstrijd lijkt me daarmee moeilijk vergelijkbaar.

Uiteindelijk gaat het om het veilig stellen van (zeer beperkte) subsidies van het NOC/NSF en een mogelijke entree van het schaken op de Olympische Spelen. Wie zit daar nou op te wachten?

gunie du chatinier

Aantal berichten : 6
Punten : 6
Registration date : 30-03-09

Profiel bekijken

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Dopingcontrole

Bericht  jef op di 31 maa 2009, 09:37

Maar Gunie, zeg nou zelf: Als in een eerdere competitieronde in 2A de op de clubsite genoemde speelster in de laatste 5 minuten voor de vlag valt het eindspel van 2 paarden tegen pion in 147 zetten, MET notatie, feilloos uitspeelt; vervolgens opspringt onder een luid SJAKKAAAAA! en dan tussen de tafels achterwaarts gaat flikflakken en eindigt met een 3-dubbele schroef met perfecte landing, dan is dat toch geen zuivere koffie..
En er zijn meer van dit soort voorbeelden van spelers!
avatar
jef

Aantal berichten : 42
Punten : 43
Registration date : 15-02-09

Profiel bekijken

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Dopingcontrole

Bericht  gunie du chatinier op di 31 maa 2009, 10:24

Ik wist niet dat Verona van der Leur kon schaken.

gunie du chatinier

Aantal berichten : 6
Punten : 6
Registration date : 30-03-09

Profiel bekijken

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Dopingcontrole

Bericht  Osito op di 31 maa 2009, 12:01

Zoals verwacht ging het inderdaad om een grap.
avatar
Osito

Aantal berichten : 1109
Punten : 1180
Registration date : 14-02-09
Leeftijd : 45
Woonplaats : Almere

Profiel bekijken

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Dopingcontrole

Bericht  jef op di 31 maa 2009, 12:40

Jammer hoor.
Zouden nog mensen hun lidmaatschap opgezegd hebben de afgelopen week?
avatar
jef

Aantal berichten : 42
Punten : 43
Registration date : 15-02-09

Profiel bekijken

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Dopingcontrole

Bericht  Bekkertje op di 31 maa 2009, 13:11

Ik denk dat iedereen het wel zag als een grap Jef.. de meeste schakers zijn niet dom...

Bekkertje

Aantal berichten : 1422
Punten : 1619
Registration date : 15-02-09
Leeftijd : 29
Woonplaats : Veenendaal

Profiel bekijken

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Dopingcontrole

Bericht  brilsmurf op di 31 maa 2009, 17:08

Ik denk dat echt heel veel mensen om deze grap hebben moeten lachen. Neutral

Jef, als we de volgende wedstrijd winnen, is het dan wel toegestaan om een dubbele schroef met een achterwaardse landing te maken? alien

brilsmurf

Aantal berichten : 442
Punten : 483
Registration date : 21-02-09

Profiel bekijken

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Dopingcontrole

Bericht  Osito op di 31 maa 2009, 17:14

brilsmurf schreef:is het dan wel toegestaan om een dubbele schroef met een achterwaardse landing te maken? alien
Ik heb het nog zo gezegd : geen bommetje !!
avatar
Osito

Aantal berichten : 1109
Punten : 1180
Registration date : 14-02-09
Leeftijd : 45
Woonplaats : Almere

Profiel bekijken

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Dopingcontrole

Bericht  Meneer de Uil op di 31 maa 2009, 17:29

brilsmurf schreef:Ik denk dat echt heel veel mensen om deze grap hebben moeten lachen. Neutral

Jef, als we de volgende wedstrijd winnen, is het dan wel toegestaan om een dubbele schroef met een achterwaardse landing te maken? alien
Jij wel Tijmen, maar kondig het even van te voren aan, dan bel ik de ambulance vast.

Meneer de Uil

Aantal berichten : 82
Punten : 82
Registration date : 15-02-09

Profiel bekijken

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Dopingcontrole

Bericht  jef op di 31 maa 2009, 18:15

Denk je dat 1 ambulance genoeg is? Hij zal wel wat spelers en toeschouwers raken..
avatar
jef

Aantal berichten : 42
Punten : 43
Registration date : 15-02-09

Profiel bekijken

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Dopingcontrole

Bericht  Black widow op di 31 maa 2009, 23:06

Maar goed, inmiddels weet ik wat in het dopingregelement staat, en daar wordt je niet echt vrolijk van, als ze dat gaan effectueren. En dat is bij de biljart bond wel gebeurt. Er zijn daar in Nederland 7 spelers betrapt op doping. Van minstens een speler weet ik dat hij is uitgesloten van verdere competitie.
avatar
Black widow

Aantal berichten : 64
Punten : 62
Registration date : 15-02-09

Profiel bekijken https://sites.google.com/site/caroluschess/

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Dopingcontrole

Bericht  Black widow op di 31 maa 2009, 23:17

Dopingcontrole Elburg vervalt

De eerder door mij gemelde dopingcontrole voor OSBO-teams op 23 april 2009 in Elburg gaat niet door. De eerder door mij gemelde dopingcontrole voor OSBO-teams gaat niet door.
Sorry, beste schaakliefhebbers, gezien de talrijke en soms boze reacties op dit voornemen, zeg ik 1 dag eerder af. Deze 1-aprilgrap heeft een te grote impact en dat heb ik onderschat.
Als betrokken schaker heb ik bladerend door de sitemap van de KNSB in het gebied tussen aambeien en verkoudheid, gekeken naar Reglementen en m.n. Dopingreglement. Dit bestaat overigens al sinds 2004. Mijn verbazing heb ik toen omgezet in een grap richting het schaakbestuur van Caïssa Elburg. Daarbij heb ik enige manipulatie toegepast en dat werkte op nivo's tussen landelijk en plaatselijk. Een ding was erg duidelijk: Wij willen geen dopingcontrole. Deze snelle enquete bracht in 2 dagen tijd veel aan het licht.

Het spijt me. De wedstrijden van 23 april 2009 in Elburg beginnen dus gewoon om 8 uur en ik ga een gleufhoed aanschaffen.

Willem van der Hulst
avatar
Black widow

Aantal berichten : 64
Punten : 62
Registration date : 15-02-09

Profiel bekijken https://sites.google.com/site/caroluschess/

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Dopingcontrole

Bericht  Black widow op di 31 maa 2009, 23:19

Ik weet niet of Willem hier mee-leest, maar ik vond dit wel een van de meest nuttige 1 aprilgrappen.
avatar
Black widow

Aantal berichten : 64
Punten : 62
Registration date : 15-02-09

Profiel bekijken https://sites.google.com/site/caroluschess/

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Dopingcontrole

Bericht  Gesponsorde inhoud


Gesponsorde inhoud


Terug naar boven Ga naar beneden

Terug naar boven


 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum